PPHU AMPO s.c.
98-100 Łask
ul. Leśników Polskich 65
tel. +48 43 675-46-50
fax +48 43 675 46 56